baan– & huisregels

Om veilig en leuk te kunnen schaatsen, gelden er enkele belangrijke regels op het terrein en op de ijsbanen. De huisregels op het terrein zijn als volgt:

Algemeen
 1. Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico alsmede het huren van schaatsen.
 2. Roken is niet toegestaan op het ijs en in het schaatsclubhuis.
 3. Het is niet toegestaan om eigen drink- en etenswaren mee te nemen.
 4. Tijdens de dweilpauzes is het niet toegestaan het ijs te betreden.
 5. Het gebruik van handschoenen is op beide schaatsbanen ten alle tijden verplicht.
 6. Het is niet toegestaan om eigen sleetjes en/of schaatshulpjes mee te nemen naar Schaatsbaan Rotterdam. Schaatsbaan Rotterdam beschikt over meerdere schaatshulpjes welke gratis gebruikt kunnen worden.
 7. Het is niet toegestaan om op stenen te lopen met de huurschaatsen. Lopen op schaatsen mag enkel op rubberen matten. Bij overtreding van deze regel brengen wij de slijpkosten a €10 per paar in rekening bij de bezoeker.
 8. Het gebruik van een bal op het terrein is niet toegestaan.
 9. Het gebruik van (ijs)hockeysticks en pucks is tijdens publieke uren niet toegestaan.
 10. Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken. Medewerkers van Schaatsbaan Rotterdam hebben het recht om overtreders direct van het complex te verwijderen.
 11. Honden zijn niet toegestaan op het terrein. Dit heeft te maken met de veiligheid van de hond i.v.m. de scherpe ijzers van bezoekers.
 12. Van ernstig onbetamelijk en/of agressief gedrag wordt ten alle tijden aangifte gedaan bij de politie.
 13. Houdt u zich bij calamiteiten aan de opdrachten van de medewerkers van Schaatsbaan Rotterdam.
 14. De organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, de ijsmeesters, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – behouden zich te allen tijde het recht voor om één ieder die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren en/of van de ijsbaan te verwijderen.
 15. De deelnemer en/ of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, de ijsmeesters, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – te allen tijde op te volgen.
 16. De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in deze huisregels is weergegeven.
 17. De Algemene Voorwaarden van Schaatsbaan Rotterdam B.V. lees je hier.

400-meterbaan
 1. De binnenzijde van de 400-meterbaan is bestemd voor de snelle/ervaren rijders.
 2. De buitenzijde van de 400-meterbaan is bestemd voor de langzame, lerende en recreatieve rijders.
 3. Het gebruik van sleetjes en/of schaatshulpjes is niet toegestaan op de 400-meterbaan.
 4. De schaatsbanen mogen alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen; het is niet toegestaan het ijs met je schoenen te betreden. Dit geldt ook voor jonge kinderen.
 5. Het gebruik van handschoenen is op beide schaatsbanen ten alle tijden verplicht.
 6. Het is niet toegestaan om de 400-meterbaan te betreden wanneer deze word gedweild.
 7. Het is niet toegestaan om te zitten op de boarding langs de ijsbaan.

Fun- en curlingbaan
 1. Op deze ijsbaan is het gebruik van noren niet toegestaan; deze baan mag alleen betreden worden met kunst- en ijshockeyschaatsen (en glij-ijzers).
 2. De schaatsbanen mogen alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen; het is niet toegestaan het ijs met je schoenen te betreden. Dit geldt ook voor jonge kinderen.
 3. Het gebruik van handschoenen is op beide schaatsbanen ten alle tijden verplicht.
 4. Het gebruik van schaatshulpjes, verkregen via Schaatsbaan Rotterdam, is toegestaan op de Funbaan.
 5. Het is niet toegestaan om een schaatshulpje van Schaatsbaan Rotterdam mee te nemen naar het Winterplein, restaurant of de 400-meterbaan: schaatshulpjes blijven te allen tijde op de Funbaan.
 6. Het is niet toegestaan om de Funbaan te betreden wanneer deze wordt gedweild.
 7. Het is niet toegestaan om te zitten op de boarding langs de ijsbaan.
 8. In het verlengde van de Funbaan ligt de Curlingbaan. De Curlingbaan is primair bedoeld voor curling; wanneer er geen clinics plaatsvinden op deze baan, wordt deze ijsbaan ook gebruikt voor schaatsen. Openingstijden van de Curlingbaan voor schaatsers zijn afhankelijk van reserveringen van clinics.

Toegangsbewijzen
 1. Entreebewijzen zijn enkel online verkrijgbaar via tickets.schaatsbaanrotterdam.nl.
 2. Entreebewijzen zijn enkel geldig in combinatie met een geldig tijdslot ticket.
 3. Een gereserveerd tijdslot is te wijzigen naar een ander tijdslot, zolang het bijbehorende entreebewijs niet is gescand bij de entree. Wijzigen kan alleen naar een tijdslot met eenzelfde of lager tarief. Het verschil in prijs wordt niet gerestitueerd.
 4. Het tijdslot wijzigen kan onbeperkt tot het einde van het huidige seizoen; daarna vervalt de geldigheid van het ticket.
 5. Reserveringen zijn niet te annuleren en/of te restitueren.
 6. Rittenkaarten en abonnementen van Schaatsbaan Rotterdam zijn persoonsgebonden en kunnen bij de entree slechts door één persoon gebruikt worden.
 7. Rittenkaarten en abonnementen van Schaatsbaan Rotterdam zijn seizoensgebonden. Resterende ritten kunnen niet gebruikt worden tijdens een volgend seizoen.
 8. Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang; bij extreme drukte houdt de organisatie zich het recht voor om de toegang tijdelijk te weigeren.

Bekijk de video met huisregels gemaakt voor scholieren!