baan– & huisregels

De huisregels op het terrein zijn als volgt:

1. Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico alsmede het huren van schaatsen.

2. Roken is niet toegestaan op het ijs en in het schaatsclubhuis.

3. Tijdens de dweilpauzes is het niet toegestaan het ijs te betreden.

4. Het gebruik van handschoenen is op beide schaatsbanen ten alle tijden verplicht.

5. Het gebruik van een muts of helm wordt aanbevolen.

6. De schaatsbanen mogen alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen.

7. Het gebruik van een bal op het terrein is niet toegestaan.

8. Het gebruik van (ijs)hockeysticks en pucks is tijdens publieke uren niet toegestaan.

9. De binnenzijde van de 400m baan dient men vrij te houden voor de snelle rijders.

10. De buitenzijde van de 400m baan is bestemd voor de langzame rijders.

11. Het gebruik van sleetjes en/of schaatshulpjes is niet toegestaan op de 400m baan.

12. Het is niet toegestaan om sleetjes en/of schaatshulpjes mee te nemen naar Schaatsbaan Rotterdam. Schaatsbaan Rotterdam beschikt over meerdere schaatshulpjes welke gratis gebruikt kunnen worden.

13. Op de Funbaan is het gebruik van noren niet toegestaan.

14. Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.

15. Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.

16. Honden zijn niet toegestaan op het terrein.

17. Rittenkaarten en abonnementen van Schaatsbaan Rotterdam zijn persoonsgebonden en kunnen bij de entree slechts door één persoon gebruikt worden.

18. Rittenkaarten en abonnementen van Schaatsbaan Rotterdam zijn seizoensgebonden. Resterende ritten kunnen niet gebruikt worden tijdens een volgend seizoen.

19. Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang; bij drukte houdt de organisatie zich het recht voor om de toegang tijdelijk te weigeren.

20. De organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, de ijsmeesters, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – behouden zich te allen tijde het recht voor om één ieder die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren en/of van de ijsbaan te verwijderen.

21. Van ernstig onbetamelijk en/of agressief gedrag wordt ten alle tijden aangifte gedaan bij de politie.

22. Houdt u zich bij calamiteiten aan de opdrachten van de medewerkers van Schaatsbaan Rotterdam.

23. De deelnemer en/ of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, de ijsmeesters, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – te allen tijde op te volgen.

24. De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in deze huisregels is weergegeven.

25. Het is niet toegestaan om eigen drink- en etenswaren mee te nemen.

26. Entreebewijzen zijn enkel geldig in combinatie met een geldig tijdslot ticket.

27. Een gereserveerd tijdslot is tot 15 minuten voor aanvang van het tijdslot te wijzigen, voor bijv. te laat komen, niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, ziekte, et cetera. Indien het tijdslot niet op tijd gewijzigd is en de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik heeft gemaakt van het gereserveerde tijdslot, komen zowel het entreebewijs als het tijdslot ticket te vervallen. De bezoeker heeft daarmee geen recht op een restitutie van het aankoopbedrag. Het entreebewijs is immers verlopen en niet meer geldig.

28. Bij Schaatsbaan Rotterdam is te allen tijde tenminste één gecertificeerde EHBO-er op het terrein aanwezig.

29. De Algemene Voorwaarden van Schaatsbaan Rotterdam B.V. lees je hier.