Het Stadsinitiatief

De initiatiefnemers van Schaatsbaan Rotterdam beoogden een compleet nieuwe benadering voor de realisatie van een schaatsbaan. Zij verkozen een sportlocatie waar reeds vele faciliteiten aanwezig zijn, waardoor het terrein waar de schaatsbaan zal verrijzen een dubbele functie kan vervullen.

Veldsporten in het voorjaar, zomer en najaar, schaatsen in de winter. Het terrein wordt hierdoor het gehele jaar ten volle benut. Zodoende valt de investering voor de schaatsbaan vele malen lager uit en kunnen diverse voorzieningen gedeeld worden.


Om dit plan op korte termijn te kunnen realiseren heeft Schaatsbaan Rotterdam meegedaan aan het Stadsinitiatief Rotterdam. Een ondersteuningsproject van de gemeente voor ondernemers met ideeën voor een mooiere en aantrekkelijkere stad. De inwoners van Rotterdam stemmen voor het beste idee.

Met de uitslag van het Stadsinitiatief is er op 1 juni 2013 een eind gekomen aan het lange wachten op een Rotterdamse schaatslocatie. Schaatsbaan Rotterdam won het Stadsinitiatief 2013 en vanaf 29 november 2013 zal er een jaarlijks terugkerende 400-meterbaan en 1600m2 Funbaan verrijzen op het sportterrein aan het Toepad in Rotterdam.